دکوراسیون داخلی

 

دکوراسیون داخلی

در جهان امروز تمام ملیت ها خواهان محیط شیک و آرامش بخش هستند که با توجه به همین اصل امروزه علوم مختلفی به منظور محقق شدن این نیاز پدید آمده است. کارگروه تخصصی دکوراسیون داخلی ضمن شناخت کامل از جدیدترین اجزا و روش های اجرا، پیش از اجرای پروژه، نهایی شده پروژه شما را، نمایان می کند تا ضمن بالاتر رفتن قدرت انتخاب به شما امکان هرگونه تغییر را میسر می سازد .pabnagroup ضمن تسلط کافی بر این علوم، همراه و همگام شما می باشد  

دکوراسیون داخلی

پروژه های نما

فودکورت ترمینال سلام

فودکورت ترمینال سلام

فرودگاه امام خمینی

کافه و رستوران بلاویتا

کافه و رستوران بلاویتا

مگامال

 کافه و رستوران هابش

کافه و رستوران هابش

مگامال