دیوار سبز و باغ پشت بام( گیاهان طبیعی و مصنوعی):

 

دیوار سبز و باغ پشت بام

امروزه یکی از ابزار خاص نمودن پروژه ها، اجرای دیوار سبز و اجرای باغ پشت بام می باشد.این بخش از صنعت ساختمان به همان اندازه که به خاص بودن پروژه کمک شایانی می نماید، در عین حال در صورت اجرای غیر اصولی، ضمن هدر رفت سرمایه، میتواند خسارت های سنگین را در پی داشته باشد. درpabnagroup ، این کارگروه با بهره مندی از متخصصان و مهندسین کشاورزی و استفاده از مناسب ترین گیاهان مطلوب پروژه شما و همچنین استفاده از سیستم های مناسب و مدرن آبیاری، مفتخر به ارائه خدمات هستیم.

 

 

دیوار سبز و باغ پشت بام( گیاهان طبیعی و مصنوعی):
دیوار سبز و باغ پشت بام( گیاهان طبیعی و مصنوعی):

پروژه های نما

فودکورت ترمینال سلام

فودکورت ترمینال سلام

فرودگاه امام خمینی

کافه و رستوران بلاویتا

کافه و رستوران بلاویتا

مگامال

 کافه و رستوران هابش

کافه و رستوران هابش

مگامال