بازسازی

بازسازی

امروزه بازسازی و نوسازی ساختمان ها و انواع واحدهای مسکونی،اداری و تجاری به عنوان یک اصل تلقی می شود.چرا که هر سازه دارای عمر مفید می باشد و در صورت عدم توجه به اصل فوق می تواند انواع خسارت های جانی و مالی را به بار آورد. گروه پیمانکاری پابنا ضمن بازسازی و مقاوم سازی انواع سازه ها و واحدها به مدیریت هزینه و متناسب با سلیقه شما عزیزان محل زندگی و کار شما را بازسازی و مدرن می نماید.

پروژه های نما

فودکورت ترمینال سلام

فودکورت ترمینال سلام

فرودگاه امام خمینی

کافه و رستوران بلاویتا

کافه و رستوران بلاویتا

مگامال

 کافه و رستوران هابش

کافه و رستوران هابش

مگامال