مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

مهندسین و متخصصین این کارگروه،با بهره مندی از تجارب ساخت و تجهیز پروژه های مختلف آمادگی خود را در خصوص مشارکت در ساخت انواع سازه های اداری ، تجاری ، مسکونی ویلا و ...  اعلام می دارد.در این بخش، از پی تا کلید در کنارتان هستیم.

 

 

مشارکت در ساخت

پروژه های نما

فودکورت ترمینال سلام

فودکورت ترمینال سلام

فرودگاه امام خمینی

کافه و رستوران بلاویتا

کافه و رستوران بلاویتا

مگامال

 کافه و رستوران هابش

کافه و رستوران هابش

مگامال