نورپردازی

طراحی و اجرای نورپردازی

امروزه در دنیا یکی از فعالیتهای صنعت ساختمان نورپردازی می باشد، که ضمن ایجاد جلوه و شکوه کمک شایانی به متمایز نمودن پروژه می نماید.در نورپردازی ، رنگبندی نورها، محوریت موضوعی و سبک ساختمان از عوامل مهم و تعیین کننده می باشد.در همین راستا مدیران گروه پیمانکاری پابنا با ایجاد کارگروه  تخصصی در حوزه فوق ، مشتمل بر کارشناسان و متخصصان مجرب و  کار آزموده فرایندفوق رامهندسی نموده و با اجرای اولیه نورپردازی درطرح سه بعدیو ویدیوی پروژه ، کمک شایانی به کارفرمایان محترم در انتخاب سبک وشیوه اجرا می نمایند.شایان ذکر است نورپردازی با تمام مزیت ها ، در صورت اجرای غیراصولی و غیر کارشناسی ، میتواند از عوامل مهم ایجاد حریق در سطح وسیع باشد.

نورپردازی
نورپردازی

پروژه های کافه و رستوران

 کافه و رستوران هابش

کافه و رستوران هابش

مگامال