راه اندازی کافه، رستوران و فودکورت

 

راه اندازی کافه، رستوران و فودکورت

امروزه یکـی از مشاغلـی که ضمــن اشتغــال زایی، از سود مطلوبی برخوردار است، خدمات کافه، رستوران و فودکورت می باشد.

متخصصـان ما در این بخــش، از ابتدای مسیر شامل مشاوره، طراحی، نمایش پیش از اجرای پروژه، اجرای پروژه، تجهیز و راه اندازی، جذب نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی به لحاظ رفتاری و عملکردی و ارائه برنامه های تبلیغاتی و ارائه خدمات تبلیغات به منظور برندینگ و تخصیص بیشینه تقاضا ، همراه و همگام شما عزیزان می باشد.

 

 

راه اندازی کافه، رستوران و فودکورت
راه اندازی کافه، رستوران و فودکورت

پروژه های کافه و رستوران

 کافه و رستوران هابش

کافه و رستوران هابش

مگامال